Voor Gemeentes

Voor Gemeentes

Heeft u het beleidsvoornemen om de mogelijkheid voor een camperplaats in uw gemeente te onderzoeken of wenst u een camperplaats in uw gemeente te ontwikkelen?

Wilt u weten welke eisen daaraan gesteld worden en wat de markt wel of juist niet oppakt?

Wenst u deskundig advies in te winnen inzake marktontwikkelingen, randvoorwaarden, ontwerpeisen of bijvoorbeeld de exploitatie?

Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op om uw vragen te bespreken en de mogelijkheden samen te verkennen. Bel met Hans Stelwagen van Camperplaats Nederland op 06 52 02 72 48